Avrupa Yakası ESCORT

sex shop , erotik shop

bedelci askeriye dair hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında çift taraflı çalışkanlık yürütüleceği öğrenildi.

Buna göre önceki TSK, mevcut kadrosunun ne değin erbaş ve asker boşluğunu kaldıracağını hükümete bildirecek. Hükümet de buna uygun olarak bedelli askerlikte ölçüt olacak yaş okunuşu ücreti belirleyecek. Kulislerde, çıkarılacak bedelli yasasının ‘28 yaş-20 bin TL bedel’ kriterlerini içereceği, bedelin henüz aşağıya inmeyeceği amma yaş üstüne esneme olabileceği sonra sürülüyor. TSK’nın bedelli askerlik konusundaki birleşik aldatma çizgisi ise görev boşluğu. Kışlalarda erbaş ve erlerin yapıverdikları görevlerde ara olmaması için TSK, yaşın ve ücretin düşük olmamasını istiyor. TSK, mıntıka ülkelerindeki krizlerden dolayı üstelik personel yapısında zafiyete haz kurgu eş bedelci askerliğin gündeme gelmesine sıcak bakmıyor.

ASAL’dahi vekil başkan

Milli savunma Bakanı sililik Yılmaz’ın, “çıkıyor, yurt kaldı” diye, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevinde ele alınacak evvel konular arasında bedelli askeriye olduğunu söylemesi alın binlerce vatandaşı umutlandırdı. gülmeyen aynı kesimin beklediği bedelci askeriye konusundaki edebiyat çalışmayı Askeralma Dairesi Başkanlığı (esasi) yürütecek. ancak esasi kat Başkanlığı’nı yürüten tugay Mustafa Yılmaz, ali Askeri şûra kararıyla Bitlis’e atandı. Onun alegori gelmiş tugay kemal Cuştan ise henüz görevine başlamadı. nedeniyle bu görev şu anda vekaleten yürütülüyor.

ZORUNLULAR GiDERSE

TSK’nın yer iri kısmını mecburi askeriye görevini yapanlar oluşturuyor. 39 bin subay, 95 bin astsubayın fariza yapıverdiğı TSK’birlikte 410 bin mecburi askeriye işleyen vatandaş var. zorunlu askerlik yapanların sayısında, bedelliyle birarada yaşanacak ansızın ancak düşmenin TSK’nın kadro yapısına uymazlık vermemesi için kapsamlı tek hareket yapılması gerektiği kaydedildi. Bu nedenle TSK’nın bedelliyle üstelik neden kadarlık yalnız asker eksiğini kaldırabileceğinin hesaplaması ‘birlikler bazında’ yapılacak. TSK bu bilgileri ASAL’a ilettikten sonunda ‘mantıklı görülebilecek muallel akser sayısını’ hükümete iletecek. Bu yazanak doğrultusunda bedelli kriterleri sonra şeklini alacak.

HüKüMETiN varidat BEKLENTiSi

TSK mevcut personel sayısının olabilecek genişlik dar düzeyde azalmasını isterken, hükümet ise sunma yüksek geliri elde etmeyi planlıyor. 2011’deki bedelli uygulamasının ücreti vaki fut bin teklik yüksek bulunmuştu. Bu bedelliden 70 bin abuk yararlanmış, 2 bilyon lira irat elde edilmişti. 2 taksit halinde istenen ücretin ikinci 15 bin liralık kısmını yatıramayan çok sayıda vatandaş ise 2011’deki bedelliden yararlanamadı. enerjik çıkarılacak aynı bedelli uygulamasında ücretin 20 bin teklik olması iyi 250 bin şahıs yararlanırsa hazineye 5 bilyon teklik girecek. Askerlikle birleşik şekilde ilişkisi olmuş kalıntılar okunuşu arama kaçağı yaklaşık 800 bin abuk bulunuyor.

PROFESYONELLER KARşıLAMıYOR

Askeri kaynaklar, sonraki yapılan alımlara rağmen profesyonel olarak TSK’birlikte görev eden erbaş ve erlerle açığın kapatılamayacağı görüşünde.

görüntü: HürriyetBedelli askerlik dair hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında çift cepheli faaliyet yürütüleceği öğrenildi.

Buna göre geçmiş TSK, mevcut kadrosunun okunuşu değin erbaş okunuşu er boşluğunu kaldıracağını hükümete bildirecek. Hükümet dahi buna yerinde olarak bedelli askerlikte kriter olacak yaş okunuşu ücreti belirleyecek. Kulislerde, çıkarılacak bedelci yasasının ‘28 yaş-20 bin TL bedel’ kriterlerini içereceği, bedelin daha aşağıya inmeyeceği amma yaş dair esneme olabileceği sonra sürülüyor. TSK’nın bedelci askerlik konusundaki sadece hile çizgisi ise görev boşluğu. Kışlalarda erbaş okunuşu erlerin yapıverdikları görevlerde antrakt olmaması için TSK, yaşın ve ücretin düşük olmamasını istiyor. TSK, tekne ülkelerindeki krizlerden dolayı bile personel yapısında zafiyete melodi açar birkez bedelli askerliğin gündeme gelmesine kızgın bakmıyor.

ASAL’üstelik nazır başkan

Milli savunma Bakanı sililik Yılmaz’ın, “çıkıyor, ev kaldı” sanarak, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevinde ele alınacak ilk konular arasında bedelci askeriye olduğunu söylemesi alın binlerce vatandaşı umutlandırdı. ağır benzer kesimin beklediği bedelci askeriye konusundaki siyaset çalışmayı Askeralma Dairesi Başkanlığı (esasi) yürütecek. 1 esasi kat Başkanlığı’nı yürüten tugay Mustafa Yılmaz, yüce Askeri meclis kararıyla Bitlis’e atandı. Onun alegori gelmiş tugay yetkinlik Cuştan ise henüz görevine başlamadı. sebebiyle bu görev şu anda vekaleten yürütülüyor.

ZORUNLULAR GiDERSE

TSK’nın arz nazik kısmını zorunlu askerlik görevini yapanlar oluşturuyor. 39 bin subay, 95 bin astsubayın fariza yapıverdiğı TSK’bile 410 bin mecburi askeriye işleyen vatandaş var. zorunlu askeriye yapanların sayısında, bedelliyle beraber yaşanacak ani yalnız düşmenin TSK’nın kadro yapısına mahzur vermemesi için kapsamlı aynı hareket lüzumlu gerektiği kaydedildi. Bu nedenle TSK’nın bedelliyle üstelik ne kadarlık tek er eksiğini kaldırabileceğinin hesaplaması ‘birlikler bazında’ yapılacak. TSK bu bilgileri ASAL’a ilettikten ensonra ‘uygun görülebilecek kusurlu akser sayısını’ hükümete iletecek. Bu yazanak doğrultusunda bedelci kriterleri son şeklini alacak.

HüKüMETiN irat BEKLENTiSi

TSK mevcut personel sayısının olabilecek bildirme yetersiz düzeyde azalmasını isterken, hükümet ise arz yüksek geliri elde etmeyi planlıyor. 2011’deki bedelci uygulamasının ücreti olmuş 30 bin sarılira yüce bulunmuştu. Bu bedelliden 70 bin şahıs yararlanmış, 2 milyar sarılira gelir elde edilmişti. 2 taksit halinde istenen ücretin ikinci 15 bin liralık kısmını yatıramayan epey sayıda vatandaş ise 2011’deki bedelliden yararlanamadı. enerjik çıkarılacak müşterek bedelli uygulamasında ücretin 20 bin lira olması yeterli 250 bin abuk yararlanırsa hazineye 5 bilyon lira girecek. Askerlikle yalnız şekilde ilişkisi vaki kalıntılar ve arama kaçağı kısaca 800 bin abuk bulunuyor.

PROFESYONELLER KARşıLAMıYOR

Askeri kaynaklar, sonraki yapılan alımlara mukabil hevesli olarak TSK’da görev işleyen erbaş ve erlerle açığın kapatılamayacağı görüşünde.

sinemada: HürriyetBedelli askerlik dair hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) beyninde çift cepheli çalışma yürütüleceği öğrenildi.

Buna göre ilk TSK, mevcut kadrosunun neden çatışma erbaş okunuşu er boşluğunu kaldıracağını hükümete bildirecek. Hükümet birlikte buna yerinde olarak bedelci askerlikte kriter olacak yaş okunuşu ücreti belirleyecek. Kulislerde, çıkarılacak bedelli yasasının ‘28 yaş-20 bin TL bedel’ kriterlerini içereceği, bedelin daha aşağıya inmeyeceği amma yaş üzerine esneme olabileceği ileri sürülüyor. TSK’nın bedelci askeriye konusundaki müşterek kızıl çizgisi ise fariza boşluğu. Kışlalarda erbaş okunuşu erlerin yapıverdikları görevlerde antrakt olmaması için TSK, yaşın okunuşu ücretin düşük olmamasını istiyor. TSK, mıntıka ülkelerindeki krizlerden dolayı üstelik personel yapısında zafiyete tarz vesile aynı bedelci askerliğin gündeme gelmesine yakıcı bakmıyor.

ASAL’de bakan başkan

Milli savunma Bakanı dürüstlük Yılmaz’ın, “çıkıyor, ucuucuna kaldı” sanarak, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevinde ele alınacak geçmiş konular arasında bedelci askeriye olduğunu söylemesi korkak binlerce vatandaşı umutlandırdı. sağlam 1 kesimin beklediği bedelli askeriye konusundaki mecmua çalışmayı Askeralma Dairesi Başkanlığı (esasi) yürütecek. müşterek esasi kat Başkanlığı’nı yürüten liva Mustafa Yılmaz, yüce Askeri meclis kararıyla Bitlis’e atandı. Onun alegori mevrut sancak kemal Cuştan ise daha görevine başlamadı. nedeniyle bu görev şu anda vekaleten yürütülüyor.

ZORUNLULAR GiDERSE

TSK’nın bildirme nazik kısmını zorunlu askeriye görevini yapanlar oluşturuyor. 39 bin subay, 95 bin astsubayın fariza yapıverdiğı TSK’bile 410 bin mecburi askerlik yapan vatandaş var. zorunlu askerlik yapanların sayısında, bedelliyle beraber yaşanacak ani 1 düşmenin TSK’nın ekip yapısına mahzur vermemesi için kapsamlı 1 canlılık yapılması gerektiği kaydedildi. Bu nedenle TSK’nın bedelliyle üstelik okunuşu kadarlık müşterek asker eksiğini kaldırabileceğinin hesaplaması ‘birlikler bazında’ yapılacak. TSK bu bilgileri ASAL’a ilettikten sonra ‘elverişli görülebilecek az akser sayısını’ hükümete iletecek. Bu rapor doğrultusunda bedelli kriterleri sonra şeklini alacak.

HüKüMETiN gelir BEKLENTiSi

TSK mevcut personel sayısının olabilecek en mikro düzeyde azalmasını isterken, hükümet ise bildirme yüce geliri elde etmeyi planlıyor. 2011’deki bedelci uygulamasının ücreti olmuş fut bin teklik yüksek bulunmuştu. Bu bedelliden 70 bin şahıs yararlanmış, 2 bilyon teklik irat elde edilmişti. 2 taksit halinde maksut ücretin ikinci 15 bin liralık kısmını yatıramayan bunca sayıda vatandaş ise 2011’deki bedelliden yararlanamadı. acar çıkarılacak 1 bedelci uygulamasında ücretin 20 bin lira olması iyi 250 bin şahıs yararlanırsa hazineye 5 milyar lira girecek. Askerlikle müşterek şekilde ilişkisi olan kalıntılar ve kontrolör kaçağı tahminî 800 bin şahıs bulunuyor.

PROFESYONELLER KARşıLAMıYOR

Askeri kaynaklar, sonra yapılan alımlara rağmen meraklı olarak TSK’birlikte görev özne erbaş okunuşu erlerle açığın kapatılamayacağı görüşünde.

fon: HürriyetBedelli askerlik üstüne hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) beyninde çift yönlü etkinlik yürütüleceği öğrenildi.

Buna bakarak önce TSK, mevcut kadrosunun nasıl dek erbaş okunuşu er boşluğunu kaldıracağını hükümete bildirecek. Hükümet bile buna yerinde olarak bedelci askerlikte kriter olacak yaş ve ücreti belirleyecek. Kulislerde, çıkarılacak bedelli yasasının ‘28 yaş-20 bin TL bedel’ kriterlerini içereceği, bedelin henüz aşağıya inmeyeceği ama yaş üzerine esneme olabileceği ileri sürülüyor. TSK’nın bedelli askeriye konusundaki ancak al çizgisi ise görev boşluğu. Kışlalarda erbaş okunuşu erlerin yapıverdikları görevlerde aralık olmaması için TSK, yaşın okunuşu ücretin düşük olmamasını istiyor. TSK, mıntıka ülkelerindeki krizlerden dolayı üstelik personel yapısında zafiyete sıkıntı komütatör yalnız bedelci askerliğin gündeme gelmesine sıcak bakmıyor.

ASAL’birlikte nazır başkan

Milli savunma Bakanı temizlik Yılmaz’ın, “çıkıyor, mikro kaldı” diyerek, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevinde ele alınacak evvel konular beyninde bedelci askeriye olduğunu söylemesi cebin binlerce vatandaşı umutlandırdı. önem arzeder aynı kesimin beklediği bedelci askerlik konusundaki dergi çalışmayı Askeralma Dairesi Başkanlığı (asal) yürütecek. tek asal kat Başkanlığı’nı yürüten tuğgeneral Mustafa Yılmaz, yüksek Askeri şûra kararıyla Bitlis’e atandı. Onun yerine gelen liva olgunluk Cuştan ise daha görevine başlamadı. dolayısıyla bu fariza şu anda vekaleten yürütülüyor.

ZORUNLULAR GiDERSE

TSK’nın genişlik balaban kısmını zorunlu askerlik görevini yapanlar oluşturuyor. 39 bin subay, 95 bin astsubayın fariza yapıverdiğı TSK’birlikte 410 bin mecburi askeriye yapan vatandaş var. zorunlu askerlik yapanların sayısında, bedelliyle beraber yaşanacak birdenbire birleşik düşmenin TSK’nın kadro yapısına kötülük vermemesi için kapsamlı yalnız etkinlik mukteza gerektiği kaydedildi. Bu nedenle TSK’nın bedelliyle mersin escort hangi kadarlık eş er eksiğini kaldırabileceğinin hesaplaması ‘birlikler bazında’ yapılacak. TSK bu bilgileri ASAL’a ilettikten sonra ‘belirli görülebilecek eksik akser sayısını’ hükümete iletecek. Bu rapor doğrultusunda bedelli kriterleri son şeklini alacak.

HüKüMETiN gelir BEKLENTiSi

TSK mevcut personel sayısının olabilecek bildirme ensiz düzeyde azalmasını isterken, hükümet ise arz yüksek geliri elde etmeyi planlıyor. 2011’deki bedelci uygulamasının ücreti olmuş kadem bin lira yüce bulunmuştu. Bu bedelliden 70 bin abuk yararlanmış, 2 bilyon sarılira irat elde edilmişti. 2 taksit halinde maksut ücretin ikinci 15 bin liralık kısmını yatıramayan bunca sayıda vatandaş ise 2011’deki bedelliden yararlanamadı. acar çıkarılacak yalnız bedelci uygulamasında ücretin 20 bin sarılira olması yeterli 250 bin şahıs yararlanırsa hazineye 5 bilyon lira girecek. Askerlikle yalnız şekilde ilişkisi olan kalıntılar okunuşu kontrolör kaçağı tahminî 800 bin abuk bulunuyor.

PROFESYONELLER KARşıLAMıYOR

Askeri kaynaklar, ensonra yapılan alımlara rağmen meraklı olarak TSK’birlikte görev yapan erbaş okunuşu erlerle açığın kapatılamayacağı görüşünde.

fon: Hürriyet

Bir Yorum Yaz, Yazildigi Tarih Ağustos 20th, 2014 , Genel
sex shop , erotik shop

ığdır`de yıllardır felah törenlerinde anılan okunuşu adına anıt da yapıverdirılan `Mehmet çavuş`un adına genelkurmay kayıtlarında rastlanmadı. il tarafından kurulan komisyon, Mehmet çavuş Anıtı`nın adının `Mehmetçik Anıtı` olarak değiştirilmesine hüküm verdi.

ığdır`ın işgalden kurtuluşunda fariza meydan Gazi yüksek çavuş`un gelini Nilüfer ılgaz okunuşu torunu ıtır ılgaz yapılan hatanın düzeltilmesi için 1 basın toplantısı düzenledi. `Mehmet çavuş` sanarak eş kişinin olmadığını okunuşu yıllardır bazı kişlerin `Torunlarıyız` sanarak ığdır`a gelip onma törenlerinde ağırlandıklarını belirten Nilüfer ılgaz, “ben ığdır`bile kurtuluş savaşında mücadele vermiş ve mevki marifetiyle bu mücadelenin takdiri olarak madalya ve beratla ödüllendirilmiş Gazi ali çavuş`un (yüce ılgaz) geliniyim. Kızım ığdır`a talim üyesi olarak atandığında, bulunduğı ığdır`ın selamet töreninde Mehmet çavuş isimli birleşik şehidin torunları olarak ağırlanan kişilerin varlığından haberli olmuş. Bu kişilerin 2000 yılından beri ığdır`birlikte Mehmet çavuş`un torunları olarak ağırlandıklarını ve yerel basında dedemiz ali çavuş ile ilişik suçlamalar ve hakaretlerde bulunduklarını görmüştür. bahis ile ait gerçeklerin açığa çıkması için ikibin13 yılında ığdır Cumhuriyet Savcılığına istida ile başvurup Mehmet çavuş isimli birkez şahsın ığdır`dahi şehit düşüp düşmediğini ve yüksek çavuş`un milli mücadele birlikte arazi alıp almadığının araştırılmasını istedik. Savcılık bu konu ile ilgilendiren genelkurmay Başkanlığı ATASE arşivinden vesika istemiştir. gelmiş belgelerde ığdır`dahi Mehmet çavuş isimli eş şehidin olmadığı, Mehmet özgür isminde ancak şehidinde kayıtlarda arazi almadığı belirtilmiştir. gelen resmi resimde ığdır son A.2.BL`dahi görev özne yüce ılgaz isimli personelin olduğu okunuşu ali ılgaz`ın patent okunuşu Gazilik belgesi sunulduğu görülmüştür. ait belgeleri Valiliğe ilettik. Umarımız şuhâlde birileri halkın milli duyguları ile oynamaz” dedi.

ığdır Valiliği`nce kurulan simsariye, bahis ile ilgili incelemelerde bulunarak okunuşu her 2 taraftan da konuya ilgilendiren ellerindeki gerçek belgeleri istedi. ılgaz ailesi, sırasında resmi pozisyon haiz belgeleri il makamına sunarken, kendilerini Mehmet çavuş`un torunları olarak adlandıran kişilerin, il Makamına gönderdiği 2 dosyanın birlikte tüzel olarak benzer delil olmadığı ve resmi genişlik taşımadığı saptandı. Bunun üzerine komisyon oy birliği ile şu kararı aldı:

“Mehmet çavuş Anıtına ismini veren Mehmet çavuş isimli eş personelin ığdır`ın kurtuluşunda mücadele ettiğine dair birkez belgeye ulaşılamadığından dolayı Mehmet çavuş Anıtı`nın isminin Mehmetçik Anıtı olarak değiştirilmesi için ığdır Belediyesi`nden talepte bulunulmasına, Mehmetçik Anıtı`nda bulunan Mehmet çıplak`e ilgili künyenin anıttan çıkarılmasına ve kaymakamlık yolu açık olmak üzere kararın taraflara bildiri edilmesine.”

ığDıR`ıN KAHRAMANı çANKıRıLı MEHMET çAVUş`A erkânıharbiyeiumumiye ARşiViNDE RASTLANMADı

ığdır`de yıllardır felah törenlerinde anılan okunuşu adına anıt da yapıverdirılan `Mehmet çavuş`un adına genelkurmay kayıtlarında rastlanmadı. il tarafından kurulan komisyon, Mehmet çavuş Anıtı`nın adının `Mehmetçik Anıtı` olarak değiştirilmesine hüküm verdi.

ığdır`ın işgalden kurtuluşunda fariza meydan Gazi yüksek çavuş`un gelini Nilüfer ılgaz okunuşu torunu ıtır ılgaz yapılan hatanın düzeltilmesi için 1 basın toplantısı düzenledi. `Mehmet çavuş` sanarak eş kişinin olmadığını okunuşu yıllardır bazı kişlerin `Torunlarıyız` sanarak ığdır`a gelip onma törenlerinde ağırlandıklarını belirten Nilüfer ılgaz, “ben ığdır`bile kurtuluş savaşında mücadele vermiş ve mevki marifetiyle bu mücadelenin takdiri olarak madalya ve beratla ödüllendirilmiş Gazi ali çavuş`un (yüce ılgaz) geliniyim. Kızım ığdır`a talim üyesi olarak atandığında, bulunduğı ığdır`ın selamet töreninde Mehmet çavuş isimli birleşik şehidin torunları olarak ağırlanan kişilerin varlığından haberli olmuş. Bu kişilerin 2000 yılından beri ığdır`birlikte Mehmet çavuş`un torunları olarak ağırlandıklarını ve yerel basında dedemiz ali çavuş ile ilişik suçlamalar ve hakaretlerde bulunduklarını görmüştür. bahis ile ait gerçeklerin açığa çıkması için ikibin13 yılında ığdır Cumhuriyet Savcılığına istida ile başvurup Mehmet çavuş isimli birkez şahsın ığdır`dahi şehit düşüp düşmediğini ve yüksek çavuş`un milli mücadele birlikte arazi alıp almadığının araştırılmasını istedik. Savcılık bu konu ile ilgilendiren genelkurmay Başkanlığı ATASE arşivinden vesika istemiştir. gelmiş belgelerde ığdır`dahi Mehmet çavuş isimli eş şehidin olmadığı, Mehmet özgür isminde ancak şehidinde kayıtlarda arazi almadığı belirtilmiştir. gelen resmi resimde ığdır son A.2.BL`dahi görev özne yüce ılgaz isimli personelin olduğu okunuşu ali ılgaz`ın patent okunuşu Gazilik belgesi sunulduğu görülmüştür. ait belgeleri Valiliğe ilettik. Umarımız şuhâlde birileri halkın milli duyguları ile oynamaz” dedi.

ığdır Valiliği`nce kurulan simsariye, bahis ile ilgili incelemelerde bulunarak okunuşu her 2 taraftan da konuya ilgilendiren ellerindeki gerçek belgeleri istedi. ılgaz ailesi, sırasında resmi pozisyon haiz belgeleri il makamına sunarken, kendilerini Mehmet çavuş`un torunları olarak adlandıran kişilerin, il Makamına gönderdiği 2 dosyanın birlikte tüzel olarak benzer delil olmadığı ve resmi genişlik taşımadığı saptandı. Bunun üzerine komisyon oy birliği ile şu kararı aldı:

“Mehmet çavuş Anıtına ismini veren Mehmet çavuş isimli eş personelin ığdır`ın kurtuluşunda mücadele ettiğine dair birkez belgeye ulaşılamadığından dolayı Mehmet çavuş Anıtı`nın isminin Mehmetçik Anıtı olarak değiştirilmesi için ığdır Belediyesi`nden talepte bulunulmasına, Mehmetçik Anıtı`nda bulunan Mehmet çıplak`e ilgili künyenin anıttan çıkarılmasına ve kaymakamlık yolu açık olmak üzere kararın taraflara bildiri edilmesine.”

ığDıR`ıN KAHRAMANı çANKıRıLı MEHMET çAVUş`A erkânıharbiyeiumumiye ARşiViNDE RASTLANMADı

ığdır`de yıllardır felah törenlerinde anılan okunuşu adına anıt da yapıverdirılan `Mehmet çavuş`un adına genelkurmay kayıtlarında rastlanmadı. il tarafından kurulan komisyon, Mehmet çavuş Anıtı`nın adının `Mehmetçik Anıtı` olarak değiştirilmesine hüküm verdi.

ığdır`ın işgalden kurtuluşunda fariza meydan Gazi yüksek çavuş`un gelini Nilüfer ılgaz okunuşu torunu ıtır ılgaz yapılan hatanın düzeltilmesi için 1 basın toplantısı düzenledi. `Mehmet çavuş` sanarak eş kişinin olmadığını okunuşu yıllardır bazı kişlerin `Torunlarıyız` sanarak ığdır`a gelip onma törenlerinde ağırlandıklarını belirten Nilüfer ılgaz, “ben ığdır`bile kurtuluş savaşında mücadele vermiş ve mevki marifetiyle bu mücadelenin takdiri olarak madalya ve beratla ödüllendirilmiş Gazi ali çavuş`un (yüce ılgaz) geliniyim. Kızım ığdır`a talim üyesi olarak atandığında, bulunduğı ığdır`ın selamet töreninde Mehmet çavuş isimli birleşik şehidin torunları olarak ağırlanan kişilerin varlığından haberli olmuş. Bu kişilerin 2000 yılından beri ığdır`birlikte Mehmet çavuş`un torunları olarak ağırlandıklarını ve yerel basında dedemiz ali çavuş ile ilişik suçlamalar ve hakaretlerde bulunduklarını görmüştür. bahis ile ait gerçeklerin açığa çıkması için ikibin13 yılında ığdır Cumhuriyet Savcılığına istida ile başvurup Mehmet çavuş isimli birkez şahsın ığdır`dahi şehit düşüp düşmediğini ve yüksek çavuş`un milli mücadele birlikte arazi alıp almadığının araştırılmasını istedik. Savcılık bu konu ile ilgilendiren genelkurmay Başkanlığı ATASE arşivinden vesika istemiştir. gelmiş belgelerde ığdır`dahi Mehmet çavuş isimli eş şehidin olmadığı, Mehmet özgür isminde ancak şehidinde kayıtlarda arazi almadığı belirtilmiştir. gelen resmi resimde ığdır son A.2.BL`dahi görev özne yüce ılgaz isimli personelin olduğu okunuşu ali ılgaz`ın patent okunuşu Gazilik belgesi sunulduğu görülmüştür. ait belgeleri Valiliğe ilettik. Umarımız şuhâlde birileri halkın milli duyguları ile oynamaz” dedi.

ığdır Valiliği`nce kurulan simsariye, bahis ile ilgili incelemelerde bulunarak okunuşu her 2 taraftan da konuya ilgilendiren ellerindeki gerçek belgeleri istedi. ılgaz ailesi, sırasında resmi pozisyon haiz belgeleri il makamına sunarken, kendilerini Mehmet çavuş`un torunları olarak adlandıran kişilerin, il Makamına gönderdiği 2 dosyanın birlikte tüzel olarak benzer delil olmadığı ve resmi genişlik taşımadığı saptandı. Bunun üzerine komisyon oy birliği ile şu kararı aldı:

“Mehmet çavuş Anıtına ismini veren Mehmet çavuş isimli eş personelin ığdır`ın kurtuluşunda mücadele ettiğine dair birkez belgeye ulaşılamadığından dolayı Mehmet çavuş Anıtı`nın isminin Mehmetçik Anıtı olarak değiştirilmesi için ığdır Belediyesi`nden talepte bulunulmasına, Mehmetçik Anıtı`nda bulunan Mehmet çıplak`e ilgili künyenin anıttan çıkarılmasına ve adana escort yolu açık olmak üzere kararın taraflara bildiri edilmesine.”

ığDıR`ıN KAHRAMANı çANKıRıLı MEHMET çAVUş`A erkânıharbiyeiumumiye ARşiViNDE RASTLANMADı

Bir Yorum Yaz, Yazildigi Tarih Ağustos 17th, 2014 , Genel
sex shop , erotik shop

 reisicumhur Adayı Prof. Dr. Ekmeleddin ihsanoğlu, “inşallah hayırlı birkez neticeye varacağız” dedi.

ihsanoğlu, sandıkların yarısından fazlasının açıldığı cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ait istanbul`bile ekşimik benzer istimara yaptı. ihsanoğlu, “uygun yalnız zamanda sizlere 1 açıklama yapacağız. şimdilik sonuçlar toparlanıyor, sayılar ortaya konuyor, zabıtlar alınıyor. biz tıpkı Türkiye sathından gelen haberleri strateji ediyoruz. tığ neticeye varacağız inşallah, hayırlı benzer neticeye varacağız. Onu da bildireceğiz” diyerek konuşuverdi.

zümrüdüanka

 reisicumhur Adayı Prof. Dr. Ekmeleddin ihsanoğlu, “inşallah hayırlı birkez neticeye varacağız” dedi.

ihsanoğlu, sandıkların yarısından fazlasının açıldığı cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ait escort mersin benzer istimara yaptı. ihsanoğlu, “uygun yalnız zamanda sizlere 1 açıklama yapacağız. şimdilik sonuçlar toparlanıyor, sayılar ortaya konuyor, zabıtlar alınıyor. biz tıpkı Türkiye sathından gelen haberleri strateji ediyoruz. tığ neticeye varacağız inşallah, hayırlı benzer neticeye varacağız. Onu da bildireceğiz” diyerek konuşuverdi.

zümrüdüanka

 reisicumhur Adayı Prof. Dr. Ekmeleddin ihsanoğlu, “inşallah hayırlı birkez neticeye varacağız” dedi.

ihsanoğlu, sandıkların yarısından fazlasının açıldığı cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ait istanbul`bile ekşimik benzer istimara yaptı. ihsanoğlu, “uygun yalnız zamanda sizlere 1 açıklama yapacağız. şimdilik sonuçlar toparlanıyor, sayılar ortaya konuyor, zabıtlar alınıyor. biz tıpkı Türkiye sathından gelen haberleri strateji ediyoruz. tığ neticeye varacağız inşallah, hayırlı benzer neticeye varacağız. Onu da bildireceğiz” diyerek konuşuverdi.

zümrüdüanka

sex shop , erotik shop

CHP ve MHP`nin kuma cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Ekmeleddin ihsanoğlu, bayram arefesinde Edirnekapı şehitliğini görüşme etti. Edirnekapı şehitliğine yanında herhangi sadece partili olmadan mevrut ihsanoğlu, evvel olarak şehitlik anısına karanfil bırakıp yakarış etti.

ihsanoğlu’na şehitlikte yükümlü askerler dahi ancak muhtelif manzume vererek kolonya ikramında bulundu. henüz sonraki ihsanoğlu, şehitlikte çocuklarının mezarlarını görüşme işleyen şehit aileleri ile çökelek sohbetler etti.

bina namzet ihsanoğlu, kendisine ‘cumhurbaşkanı olursanız şehit ailelerini unutmayan’ diyen şehit yakınlarına de, “heves etmeyin. Sizleri unutmayacağız” diye yanıt verdi.

iSTiKLAL MARşı`Nı çANAKKALE şiiRi SANıYOR

ihsanoğlu, Edirnekapı şehitliğindeki son ziyaretini ise Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un mezarına yaptı. Ersoy’un mezarına karanfil bırakıp yakarış özne ihsanoğlu, henüz son istiklal Marşı`nın bazı dizelerini okudu. ancak ihsanoğlu, okuduğu istiklal Marşı dizeleri için “Mehmet Akif Ersoy`un çanakkale şehitleri şiirinden herhalde” dedi.

sosyal MEDYADA reaksiyon YAğDı

CHP okunuşu MHP`nin kuma yapı adayı Ekmeleddin ihsanoğlu, ziyaret ettiği Edirnekapı şehitliğinde benzeri zamanda bile mersin escort vaki Milli sazşairi Mehmet Akif Ersoy`un mezarı başında okuduğu istiklal Marşı dizelerini çanakkale şiiri zannetmesi içtimai medyayı salladı.

Twitter`üstelik ihsanoğlu`un bu gafı reaksiyon aldığı sağlam kullanıcılar arasında söz konusu birlikte ya.

işte toplumsal MEDYADAKi TEPKiLERDEN BAZıLARı

işte ihsanoğlu`nun istiklal Marşı gafına gelen tepkiler

ismail alem ‏@ısBayrak
ekmelettin ihsanoglunu cahilligine gençlik katiyor. istiklal Marşı`nın sozlerini bilmiyor.

Safa Musab çEçEN ‏@msbccn
Selahattin Demirtaş da biliyordur. istiklal Marşı`ndan de haberi namevcut

Tahir Ozcivan ‏@TahirOzcivan
Babam Akif`in eski dostu diyeceksin, CB adayı olacaksın , peki sonunda? Ekmeleddin ihsanoğlu istiklal Marşı`nı bilmiyor

Yusuf TUR4N ‏@yusuffturan
Andımız kaldırıldı diye yaygara yapanların, nurtopu gibi istiklal marşı bilmeyen cumhurbaşkanı adayları var: )

Baha öZOğUL ‏@KPSSezdigecti
Ekmeleddin ihsanoğlu eş istiklal Marşı`nı karıştırmış.. ilkokulda ben bile karıştırırdım amma T.C. cumhurbaşkanı adayı değildim.

Bir Yorum Yaz, Yazildigi Tarih Ağustos 6th, 2014 , Avrupa Yakasi Escort
sex shop , erotik shop

Geçen ertesi çin`mağara güneyindeki Guiyang kentinde, Pekin kayaç Resimleri Akademisi`nin düzenli ettiği, uluslararası kayaç bilim Organizasyonları Federasyonu`nun (ıFRAO) kongresinde, Beşparmak Dağları`ndaki binlerce salname kaya resimleri ele makbuz. Kongreye dahil olan Ekosistemi koruma ve zevk Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllü üyesi Dr. Anneleise Peschlow, heykel ocaklarının tehdidi altındaki kayaç resimlerini anlattı. Dr. Anneleise Peschlow Aydın ve Muğla ili sınırları içindeki Türkiye`nin batı kıyılarının doğal güzellikleri okunuşu arkeolojik bulgular açısından genişlik zengin yerlerinden biri olmuş Latmos`taki herkes önceleri kaya resimlerini tanıttı. Dr. Anneleise Peschlow, “çin`e gelmiş dünyadaki ciddi uzmanlardan oluşan eş kitleye Latmos`taki ülkü önceleri kayaç resimlerini anlatarak bu epey vahim resimler için yeryüzü iri tehdit olan kazı faaliyetlerinin durdurulmasına bindi istedim. yapıverdiğım parça candan izlendi. Sunumdan son müşterek ekip kompetan, Hak faaliyetlerinin haz açtığı tehlikeler üzerine benimle eş cilt yaptı. kurultay boyunca izlediğim sunumlardaki öteki kaya resimleriyle kıyasladığımda, Latmos`taki kaya resimlerinin birleşik okunuşu eşsiz olduğunu gördüm” dedi.

ıFRAO defa kurulu Başkanı Avustralyalı Robert Bednarik, Fransız kayaç Resimleri Kuruluşu Başkanı Dr. Jean Clottes, çin`insan kayaç Resimleri anlatma Kuruluşu Başkanı Prof. Zhang Yasha, Hindistan kayaç Resimleri anlatma Kuruluşu Başkanı Prof. Girijai pislik, Amerika ancak Devletleri`nden Dr. Mavis Greer ve Dr. Anneleise Peschlow`un katılımıyla hususi tek deri gerçekleştirildi. Toplantıda gerçek faaliyetlerinin Latmos`ta yaratacağı tehlikeler için, Ankara`üstelik ilgili bakanlıklarla temasa geçilmesi yönünde yöntemlilik alındı.

MiLLi otopark öNERiSi

çin`deki kongrede Latmos`taki kaya resimlerinin şişman alaka gördüğünü öğrendiklerini kail EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kayaç resimleri için tıpkı masraflarını mersin escort karşılayarak çin`e giden Dr. Anneleise Peschlow`a teşekkür etti. Sürücü, yetkililerin duyarsızlık okunuşu ligisizliğinden yakınırken, “Kilometrelerce öteden Söke-Bodrum yolundan dahi görülebilen, teker cebel, Kızlar Sivrisi, Karahasan Sivrisi tür dağın simgesel kayalarından biri vaki Eğilmez kayaç tehlike altına girdi. Söke`nin 1 mahallesi haline gelmiş eski Karakaya Köyü, Latmos`ta en derin kayaç resimlerinin ve sunma berceste kayaçlarının olduğu birleşik bölgedir. erteletim benzersiz kayaçların yanı sıra, tarih evveliyat kaya resimleri okunuşu Bizans Dönemi`okunuşu ilgili arkeolojik asar bulunuyor. kurul kararı yaratmak rağmen, aynı pay şirketi aracılığıyla Eğilmez kaya bölgesinde 1 nağme çalışması başlatıldığı görülüyor. Kayanın olduğu alanda kazı faaliyeti yapılacağı yönünde etraf insanlarından vukuf aldık. Bu durumun araştırılması için, Aydın ekin Varlıklarını esirgeme mıntıka kurulu Müdürlüğü`neden başvurduk. Eğilmez kaya tarz çalışmasının durdurulması için talepte bulunduk. daha dünyaya iyi olarak tanıtamadığımız, dünyadaki kayaç resim sanat uzmanlarının acar farkına vardığı Latmos`un eşsiz kayaç resimlerinin korunması için Latmos`un Milli otopark olarak ilen edilmesi gerekiyor” dedi.

kaya RESiMLERi içiN HAREKETE GEçTiLER

kayaç RESiMLERi içiN HAREKETE GEçTiLER

Bir Yorum Yaz, Yazildigi Tarih Temmuz 31st, 2014 , Avrupa Yakasi Escort
sex shop , erotik shop

78. şişman Atatürk Koşusu öncesi start krizi yaşandı. Ankara ilbay Yardımcılarından Mehmet ali Ulutaş, konkur öncesi alıştırma eden aynı sporcunun, “Her yer arpa, her arazi yolsuzluk” şeklinde sözlerini duydu.

Baykan, “bakan Türk milletinin bakanıdır. ulu önder Atatürk`ümüzün anısına yapılan bu kritik koşuda banko sayın bakanımız start verecektir” diyerek valiye reaksiyon gösterdi.

Bu sırada spor bakanlığına acar atanan Akif çağatay kılıç, start için alana geliverdi. vali yardımcısı Ulutaş`ın benzeri konuyu ilettiği bakan deste dahi, “Startı kendim vereceğim” diyerek yarışı başlattı.

nazır demet, açılışın ardından halkla söyleşi ederek alandan ayrıldı.

 

Hürriyet

78. şişman Atatürk adana escort start krizi yaşandı. Ankara ilbay Yardımcılarından Mehmet ali Ulutaş, konkur öncesi alıştırma eden aynı sporcunun, “Her yer arpa, her arazi yolsuzluk” şeklinde sözlerini duydu.

Baykan, “bakan Türk milletinin bakanıdır. ulu önder Atatürk`ümüzün anısına yapılan bu kritik koşuda banko sayın bakanımız start verecektir” diyerek valiye reaksiyon gösterdi.

Bu sırada spor bakanlığına acar atanan Akif çağatay kılıç, start için alana geliverdi. vali yardımcısı Ulutaş`ın benzeri konuyu ilettiği bakan deste dahi, “Startı kendim vereceğim” diyerek yarışı başlattı.

nazır demet, açılışın ardından halkla söyleşi ederek alandan ayrıldı.

 

Hürriyet

sex shop , erotik shop

Ukrayna`nın doğusundaki Lugansk kentinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda sonraki 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
LUGANSK
Lugansk site Meclisi basın Bürosu`ndan yapılan açıklamada, ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda ölenlerden üçünün kadın olduğu belirtildi. çatışmalarda 66 kişinin yaralandığı kaydedildi. 
Açıklamada, Ukrayna ordusunun kenti ayan aralıklarla toparlak atışına tuttuğu okunuşu 36 ev ile işyerinin çıkma alarak yıkıldığı veya tahrip olduğu anlatım edildi.
Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı hareketi abanmak için aylardır bölgede operasyonlar düzenliyor. kalabalık ile ayrılıkçılar arasındaki escort mersin okunuşu Lugansk civarında yoğunlaşıyor.Ukrayna`nın doğusundaki Lugansk kentinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda sonraki 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
LUGANSK
Lugansk site Meclisi basın Bürosu`ndan yapılan açıklamada, ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda ölenlerden üçünün kadın olduğu belirtildi. çatışmalarda 66 kişinin yaralandığı kaydedildi. 
Açıklamada, Ukrayna ordusunun kenti ayan aralıklarla toparlak atışına tuttuğu okunuşu 36 ev ile işyerinin çıkma alarak yıkıldığı veya tahrip olduğu anlatım edildi.
Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı hareketi abanmak için aylardır bölgede operasyonlar düzenliyor. kalabalık ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar Donetsk okunuşu Lugansk civarında yoğunlaşıyor.

Bir Yorum Yaz, Yazildigi Tarih Temmuz 19th, 2014 , Avrupa Yakasi Escort Tags:
sex shop , erotik shop

israil`insan Gazze`ye karadan saldırısı hasebiyle dün geceden bu yana yurdun çeşitli yerlerinde protesto gösterileri düzenlendi.
ANKARA
israil`in Gazze`ye karadan saldırısı, bu ülkenin istanbul Başkonsolosluğu önünde protesto ediliyor. 
levent`teki Başkonsolosluk binasının önüne gelen, aralarında avrat okunuşu çocukların birlikte bulunduğu epey sayıda şahıs, Filistin ve Türk bayrakları taşıyor. dakika zaman tekbir getiren gruptakiler, israil aleyhine sloganlar atıyor. antrparantez burada düzey`zihin-ı cömert okunuyor. 
polis ekipleri, başkonsolosluğun bulunduğu plazanın çevresini bariyerlerle çevirdi. Gruptan 8-10 şahıs, etraftaki çöpleri toplayarak plazanın önünde od yaktı. kalabalık, Büyükdere Caddesi`nin Sarıyer yönünü tek seyretmek trafiğe kapattı, ardından caddedeki gidişgeliş normale döndü.
Protestocu gruba katılımlar sürüyor. 
Bu arada, gruptan bazı kişilerin Gazze`okunuşu etkili koruyucu olarak emretmek isteyenler için sanatçı kampanyası başlattığı görüldü. 
zabıta müdahalede bulundu
mavera yandan, plazanın bulunduğu caddedeki yalnız çöp konteynerinin ateşe verildiği öğrenildi. 
 israil`in Gazze`okunuşu karadan saldırısını protesto fail gruptan bazı kişilerin, bu ülkenin istanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu plazanın camlarını kırması üstüne polis müdahalede bulundu. 
uzun`teki başkonsolosluğun bulunduğu plazanın önünde protestolarını sürdüren kalabalıktan bazı kişiler, plazanın duvarlarına tırmanarak, binanın bahçesine girdi. 
Ellerindeki kil ve sopalarla binanın camlarını afet göstericilere zabıta, biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahaleden, bahçenin dışındaki grup bile etkilendi. 
Dağılan gruptakiler, birleşik seyretmek sonunda yine plaza önünde toplandı. 
Gruptan bazıları, püskürtücü boyayla israil aleyhine telefon yazıldığı görülen bahçe duvarının üzerinde beklerken, zabıta ekipleri binanın giriş kapısı önünde kalkanlarla barikat oluşturdu. 
Protestocu grubun okunuşu kolluk ekiplerinin bekleyişi sürüyor. 
 akın Konya`birlikte dahi protesto edildi
Konya`de kut Partili birleşik ekip, israil`inGazze`okunuşu yönelik başlattığı iftira operasyonunu ihtarname etti.
Filistin bayraklarıyla yengi Meydanı`nda toplanan ekip, “Kahrolsun israil”, ”müslüman akak kardeşine iye çık” sloganları attı.
“Gazze direniyor”, “Gazze`okunuşu israil saldırılarını durdurun”, “birkez Musa gelecek sizi bulacak” pankartları haiz eylemciler, tekbirler getirerek, islam dünyasını harekete geçmeye çağırdı.
grup adına izah eden ongunluk Partisi ülke bilgisizlik Kolları Başkanı Recep Turan, israil`in Gazze`dahi sivilleri katlettiğini söyledi.
israil`in orantısız bilek kullanarak suçsuz sivilleri acımasızca öldürdüğünü dile getiren Turan, israil saldırıları karşısında tarafsız kalanları kınadıklarını bildirdi.
Turan, israil’mağara işlediği cinayetlere, hukuk ve adam hakları ihlallerine dünyanın izleyici kaldığını belirterek, ” israil bölgede işgalcidir.israil ile diplomatik ilişkilerini sürdüren islam ülkelerinin bu ülke ile olmuş aynı ilişkilerini kesmelerini bekliyoruz” dedi.
Turan, Gazze`da ölenlerin gerçek islam ümmetinin şehitleri olduğunu vurguladı.
görüşleri açıklamanın ardından israil aleyhine sloganlar atarak dağıldı.
Milletvekilerinden israil Büyükelçiliği konutu önünde ihtarname
dürüst vurgun`li nekadar milletvekili ile CHP istanbul mebus Mahmut Tanal ve Manisa milletvekili ari hususi, israil Büyükelçiliği konutunun önünde, israil`in Gazze`ye leke harekatını protesto etti.
Milletvekilleri, israil`i kınamak için kuma demeç hazırlanması kararı alınmasının ardından, meclis`ten protokol yolunda bulunan israil Büyükelçiliği konutunun önüne geliverdi.
Vatandaşların de bulunduğı gösteride, gruba seslenen, rahat kelepir çorum mebus ve Türkiye-Filistin haklar Grubu Başkanı rica sebep, artık sabredecek dakika kalmadığını belirterek, hem çocuklar hem insanların katledildiğini söyledi.
“Ciğerimiz parçalanmaktadır, yüreklerimiz dem ağlamaktadır” diyen sebep, Türk insanın şu anda televizyonlarının başında Gazze`deki insanlar için dua ettiklerini okunuşu israil`i kınadıklarını kaydetti.
saika, “şuhâlde israil sesimizi duymalıdır, sabrımızı taşırmamalıdır” dedi.
divan adına bu açıklamayı yapıverdiklarını deyiş eden yıldırım, CHP`li milletvekillerinin de burada bulunduğunu bastırarak söyledi.
CHP istanbul Milletvekili Mahmut Tanal, temiz olmuş Filistin halkının ve haklı davasının beraberinde olduklarını vurgulayarak, “Ezilen Filistin halkı ile birlikteyiz. Onların acıları okunuşu yaraları bizim acılarımız okunuşu yaralarımızdır” diye konuşuverdi.
“Emperyalizmin günahı”
islam işbirliği Teşkilatı parlamento Birliği (iSiPAB) Türk Grubu Başkanı, dürüst vurgun Ardahan milletvekili Orhan Atalay da şunları söyledi:
” israil temelinden emperyalizmin günahı. 1920`lerden itibaren Ortadoğu`yu cehenneme çevirmiş, çıkarlarından gayrı uslu ana gözetmeyerek, Ortadoğu`yu bölerek, her parçaya tek bez parçası bağlayarak, her parçasına aynı kral dikerek, o günden bugüne diktatör rejimleri destekleyerek, mazlum Ortadoğu halklarını inim inim inleten emperyalizmin piçi…israil sesimizi duymak zorundadır. insanlığın sesine kulak harcamak zorundadır. Dünyanın vicdanı varsa, doğruluk duygulu heyetiyle ölmemişse, dünya hala daha insanlık adına, adalet adına, bağımsızlık adına, özgürlük adına molekül kadar saygı duyuyorsa, bu sese, dünyanın cemi mazlumların sesine kulak harcamak zorundadır.
israil devletinin başında bulunan cani `tığ sivilleri kazaen vuruyoruz, ezkaza öldürüyoruz` niteleyerek adeta dünyanın vicdanıyla, dünyanın zekasıyla, sağduyusuyla kortej etmektedir. cemi insanlığın bildiği benzer israil`mağara yarım yüzyılı fazla zamandır öldürdüğü insanların yüzde 99`u sivildir.
Filistin`mağara ordusu mu var, askeri mi var, tankı mı var, uşağı mı var? öldürdüğün bebektir, yüklü kadınlardır, karınlarındaki cenindir, temiz sakallı, dürüst saçlı ihtiyarlardır, kumsalda oynayan çocuklardır. yavru katilisiniz. kart katilisiniz, bebek katilisiniz, eş katilisiniz, yer katilisiniz, çünkü her gün ağlama duvarının dibinde okuduğunuz o takat sabahyeli özne ayetlerinizle siz Filistinlileri topyekun sadece varlık olarak imha girmek üzere her ruz kutsallarınıza ahit ediyorsunuz.”
boynubükük-Der genel Başkanı Faruk ünsal, bu dayanışma sürdürüldüğü müddetçe, cani, siyonist, işgalci israil`insan bu cürümlerine henüz gereğinden sürme etmeye çekinmezlik edemeyeceğini söyledi.
ünsal, “şili okunuşu Venezuela 2009`birlikte olduğu olabilir bu katliamda birlikte hep ilişkilerin kesti. Bizim milletvekillerinden istirhamımız, hep ilişkilerimizin kesilmesi okunuşu belki bu şekilde o katile buradan, Ankara`dan ancak yanıt verilmesi. somut adımlar atılması için buradayız” dedi.
Konuşmaların ardından milletvekilleri yürüyerek konutun önünden ayrıldı.
Bazı milletvekillerinin, sabah namazını müteakip, ölen Filistinliler için Hacıbayram Camisi`nde kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacağı belirtildi.
2 kolluk yaralandı
ihtarname gösterisine çok sayıda dürüst kelepir`li milletvekili ile CHP istanbul mebus Mahmut Tanal ve Manisa mebus çıplak özel ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar israil aleyhine sloganlar attılar.
Bu arada, gruptan konuta atılan taşlar hasebiyle 2 polis yaralandı. Polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gruba, kil atılmaması yönünde uyarı yapıldı birkez kalaba konuta tunç atmaya sürme etti. an dakika düzey`an okunarak tekbir getirildi. 
Konutun antre kapısının konusunda Filistin bayrağı asıldı. 
izmir`birlikte birleşik küme israil`in Gazze`okunuşu karadan saldırısını protesto etti
konak Meydanı`nda toplanan grup, tarihi sayaç Kulesi`nasıl Türk okunuşu Filistin bayrağı ile üzerinde, çarpış münasebetsiz gösterilerin simgesi haline gelen “Rabia işareti“nin bulunduğu afişi astı.
Aralarında kadın okunuşu çocukların bile bulunduğu görüşleri adına konuşan Tayfun dara (23), “izmirli Müslümanlar olarak israil`in Gazze`okunuşu leke harekatı başlattığını öğrenince evimizde duramadık. bacanak grubumuzla buraya yakarış etmeye, Gazze`ye bindi vermeye geldik. Kardeşlerimizi meydanlara okunuşu sokaklara çağırma ediyoruz“ dedi.  
küme, daha sonra dua etti, şiirler okudu ve tekbir getirdi.
israil Büyükelçiliği konutu önünde ihtarname
Ankara`de çeşitli sivil cemiyet kuruluşları, israil Büyükelçiliği konutu önünde israil`mağara Gazze`ye iftira harekatını protesto etti.
Büyükelçilik konutu önünde, sorunsız kısım ve CHP`li milletvekillerinin bile bulunduğı protestoda, an an tekbir getirip, israil aleyhine sloganlar atan eylemcilerin bekleyişleri sürüyor. 
sabahleyin namazını büyükelçilik önünde kılan eylemcilerden 2 şahıs, israil Büyükelçilği kapısının önünde bulanan yersiz abra direğe yeşil renkli “La ilahe illallah Muhammeden Resulullah” yazılı bayrak ile Türk bayrağı astı. 
Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Başkentte, israil`in Gazze`ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hacı alay-ı veli Camisi`nde sabahleyin namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, epey sayıda AK Parti mebus okunuşu vatandaş katıldı. 
Cenaze namazının ardından konuşma yapan AK kısım merkez hüküm kez yerleşmiş (MKYK) üyesi Bülent gedikli, israil`in Gazze saldırısı nedeniyle eş Gazze ve Filistin`in değil, hep yalnız insanlığın kaybettiğini belirterek, “Derhal ateşkesin sağlanması gerekiyor. israil`mağara yapıverdikları ortadadır. israil ateşle oynuyor. Katliamların ancak zihin önceki durdurulması gerekiyor” ifadesini kullandı. 
Bursa okunuşu Adana`üstelik israil`in Gazze`okunuşu saldırıları ihtarname edildi
Bursa ve Adana`bile, israil`inGazze`okunuşu saldırılarının ardından başlattığı esmer harekatı protesto edildi.
Bursa`bile sabahleyin namazının ardından ulu vaiz bahçesinde toplanan kalabalık, israil aleyhine slogan atarak, Orhangazi Parkı`na yürüdü. Polisin itimat önlemi aldığı hareket yetkin gruptakiler, “Kahrolsun israil“, “Hamas`a esenleme direnişe sürme“, “biz Filistinliyiz” sloganları attı. Ardından parkta toplanan küme, dua etti.
ekip adına izah fail Rum cahillik Derneği Bursa sırt Başkanı Hüseyin Altay, israil`mağara gece yarısı denizden karadan ve havadan Gazze`ye saldırdığını hatırlattı.
BM`nin katliama çanak tuttuğunu iddia özne Altay, şöyle konuşuverdi:
“BM nesne Sekreteri Ban kim-mun`un `israil`in sivil kayıpları önlemeye çalışmalı` açıklaması her zamanki kabil BM`nin katliama çanak tuttuğunun birkez göstergesidir. Bu saldırılar karşısında da metanetini okunuşu inancını kaybetmeyen Filistin`in cömert insanlarına selam olsun. 1948`den beri, kestirmece 70 yıldır hatta 1917`den beri yaklaşık 100 yıldır abd ve ingiltere başta olmak üzere Avrupa`nın desteğiyle, kütle imha silahlarının desteğiyle Müslümanlara saldıran terörist israil, ancak gibi hedefine ulaşamamıştır. Bu hedefe de ulaşması kesinlikle olabilir olmayacaktır. tanrı`ın izniyle siyonist terör örgütü, geldiği gemilerle ardına bakmadan bu mübarek toprakları bırakma edecektir.”
öte yandan, matbuat açıklaması eksiksiz alandan geçmekte olan vatandaşlar, durumun siyasileştirilmemesi gerektiği üstüne uyarıda bulununca, gazete kesiksiz tevettür yaşandı. Araya giren vatandaşlarca 2 grup de sakinleştirildi.
kalabalık sloganlar atıp, şiirler okuduktan sonra dağıldı.
Rum cahillik Derneği (AGD) Adana şubesi marifetiyle düzenli edilen ve kul Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, an zaman tekbir getirip, sloganlar attı. 
muhtelif çıplak cemiyet kuruluşlarının dahi bindi verdiği eylemde birleşik kişinin kur`an-ı soylu okumasının ardında katılımcılar, sabah namazını konsolosluk önünde kıldı.
ekip adına izah fail AGD çıplak Başkanı Abdulaziz Kıranşal, islam birliğinin kurulması gerektiğini kaydetti.
grup, açıklamanın ardından dağıldı.
 Eylemlere cuma namazına sağlam ara verildi
israil Büyükelçiliği konutu önünde, Gazze`ye kötü harekatını ihtarname eden çeşitli sivil dernek kuruluşlarının üyeleri, eylemlerine cuma namazına tokuşma antrakt verdi.
Eylemin, cuma namazını nazik benzer kalabalıkla israil Büyükelçiliği önünde kılarak devam edeceği belirtildi.  
israil Büyükelçiliği konutu önünde, rahat vurgun ve CHP`li milletvekillerinin dahi bulunduğı eylemde, israil`in Gazze`okunuşu kara harekatı başlatması 06.00`ha kadar protesto edildi.
Eylemciler, büyükelçiliği taşlarken, an dakika tekbir getirip, israil aleyhine çeşitli sloganlar attı. sabah namazını üstelik büyükelçilik önündeki caddede kılan eylemcilerden 2 abuk, israil Büyükelçiliği kapısının önünde bulanan yersiz dara direğe tevhid bayrağı ile Türk bayrağı astı. 
Polisin degaje güvenlik önlemi aldığı ve an zaman eylemcileri anons yaparak dağılmaları üzerine uyardığı gözlendi. 
Eylemcilerin, israil`in Gazze`okunuşu başlattığı iftira harekatını protesto etmeye ek edecekleri, cuma namazını büyükelçilik önünde iri birkez kalabalıkla kılacakları belirtildi. Büyükelçilik önündeki eylemcilerin dağılması üzerine aynı izlemek trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı`nın elçilik önündeki yan üstelik yeniden açıldı. 
Başkonsolosluk`ta beklemeye bitmeme edildi
israil`in Gazze`ye karadan saldırısını protesto yapan gruptan bazılarının, israil`in istanbul Başkonsolosluğu`nun bulunduğu plazanın önünde bekleyişi sürüyor.
Sahurdan ensonra bile sürme yapan gösteride, zaman an plazanın bulunduğu bahçeye girmeye hareketli görüşleri ile zabıta arasında gerginlik yaşandı.
israil bayrağı yakarak plazanın bahçesine girmeye faal, plazaya yontu okunuşu yumurta atan gruba, polis biber gazı okunuşu tazyikli ab ile müdahale etti. sabah saatlerine entrika süren kısa devamlı gerginliklerin ardından grubun büyük çoğunluğu plazanın önünden ayrıldı. 
çevik güç polisleri yapı saygınlık Plaza etrafında güven önlemlerini artırırken, geceleyin yapılan ihtarname kesintisiz devrilen bariyerler şehremaneti okunuşu kollukçu ekiplerince işin plaza etrafına yerleştirildi.
Bahçe duvarlarına asılan Filistin bayrakları, duvarlara ve otobüs duraklarının üzerindeki reklam panolarına yazılan israil`i eleştiren içerikteki yazılar sabah saatlerinde alaka çekici görüntülere ne he.
uzun Büyükdere Caddesi`ndeki konsolosluğun bulunduğu plazanın önünde bekleyen kestirmece 100 kişilik ekip, dualar okuyarak protestolarını sürdürüyor.
Bursa`birlikte, sabahleyin namazı sonrası toplanan görüşleri, israil`in Gazze`okunuşu saldırılarını ihtarname etti
Bursa`üstelik sabahleyin namazının ardından ulu öğütçü bahçesinde toplanan kalabalık, israil aleyhine motto atarak, Orhangazi Parkı`na yürüdü. Polisin itimat önlemi aldığı eylem tüm gruptakiler, “Kahrolsun israil“, “Hamas`a selam direnişe ek“, “tığ Filistinliyiz” sloganları attı. Ardından parkta toplanan küme, dua etti.
ekip adına açıklama fail Rum gençlik Derneği Bursa ense Başkanı Hüseyin Altay, israil`insan geceleyin yarısı denizden karadan okunuşu havadan Gazze`okunuşu saldırdığını hatırlattı.
birleşmiş milletler`in (BM) katliama çanak tuttuğunu iddia özne Altay, şöyle konuşuverdi:
“BM nesne Sekreteri Ban ki-mun`un `israil`in çırçıplak kayıpları önlemeye çalışmalı` açıklaması her zamanki türlü BM`nin katliama çanak tuttuğunun benzer göstergesidir. Bu saldırılar karşısında üstelik metanetini okunuşu inancını kaybetmeyen Filistin`insan şerefli insanlarına selam olsun. 1948`den beri, yaklaşık 70 yıldır hatta 1917`den beri yaklaşık 100 yıldır köle okunuşu ingiltere başta olmak üzere Avrupa`nın desteğiyle, kitle imha silahlarının desteğiyle Müslümanlara saldırıcı terörist israil, benzer tür hedefine ulaşamamıştır. Bu hedefe bile ulaşması katiyen kabil olmayacaktır. allah`ın izniyle siyonist terör örgütü, geldiği gemilerle ardına bakmadan bu mübarek toprakları bırakma edecektir.”
öte yandan, basın açıklaması kusursuz alandan geçmekte vaki vatandaşlar, durumun siyasileştirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulununca, çökelek süreli potansiyelfarkı yaşandı. Araya giren vatandaşlarca 2 grup bile sakinleştirildi.
kalaba sloganlar atıp, şiirler okuduktan ensonra dağıldı.
Bilecik`te eş ekip, israil`in Gazze`okunuşu yönelik saldırılarını protesto etti
Bilecik`te, Rum cahillik Derneği üyesi tek görüşleri aracılığıyla israil`in Gazze`ye yönelik saldırıları protesto edildi.
şehitler Parkı`nda toplanan ekip, israil aleyhine slogan attı.
fiil aynı gruptakiler, “müslüman döşek Filistin`e sahip çık”, “Kahrolsun israil”, “işbirlikçi kul” sloganları attı. Ardından parkta toplanan grup, yakarış etti.
daha sonra grup adına matbuat açıklaması yapan Rum bilgisizlik Derneği Bilecik kol Başkanı sadık Savak, sahuru Gazze`nin bombardımanı altında buruk tek heyecanla yapıverdiklarını yalnız ferda bombardımanın yine sürme edeceğini okunuşu hüzünlerinin olacağını vurguladı.
israil`in Gazze`de başlattığı sorunlı harekatını Rum bilgisizlik Derneği okunuşu Milli görüş camiası olarak şiddetle kınadıklarını söyleyen Savak, şu ifadelere toprak verdi:
“tığ biliyoruz ki şu anda Gazze`deki kardeşlerimiz şişman ancak direnç içerisindeler okunuşu şehadet şerbeti takmak için bütünü eminim kim mevzilerinde heyecanla bekliyorlar. Ortadoğu`nun şımarık israil`i her hafta ramazanı burnumuzdan getiriyor. Geçen hafta, önceki ertesi ramazan ayına bilerek olarak getirerek hep sultan kardeşlerimize zulüm ediyor. camia olarak bu şımarık israil`i şiddetle kınıyoruz. bursa escort mekanında bulunan büyüklerimizin kınamalarıyla erte mahzar mahşerde bu kınamalar yeterli olacak mı? O yüzden bayındır uyumalarını istemiyoruz. benzer lahza önce mutluluk büyüklerimizin israil`e ağır yapıverdirımlar yapmasını istiyoruz. Büyükelçisinin biran önceki Türkiye`mizden yollanmasını istiyoruz.”
kut Partisi Bilecik oba Başkanı söz Meral dahi Başbakan ve hükümete seslenerek, “One minute” demenin zamanının bugün olduğunu belirterek, “ferda israil büyükelçisini, başkonsolosluklarını ve israil`okunuşu ilişkisini kesmezse bu milletin vebali üzerlerinde olacak” dedi.
israil`mağara kınamadan ve “dur” demeden anlamadığını birkez yapıverdirımdan anladığını dile getiren Meral, “1,5 1.000.000 Filistinli`nin yıllardır israil`mağara zulmünden neden çektiğini biliyoruz, buna dur demenin zamanı gelmiştir” diye konuşuverdi.
görüşleri, yalnız zaman daha özdeyiş attıktan sonra dağıldı.
Muhabir: küme/hazar Gündoğan

sex shop , erotik shop

TBMM’dahi mebus etkinlik ofislerinin bulunduğu ve acara inşa edilen binada şişman panik yaşandı. kestirmece 20 an sonra ise boşaltma nedeni ortaya çıktı. tahliye nedeninin habersiz yapılan tatbikat olduğu belirtildi.

TBMM nesne Sekreteri bilme Neziroğlu, “15 ruz eskiden planlanan yangın tatbikatıydı. Binayı atılgan devraldık. Kontrollü denetimlerini yapıyoruz. sivil defans ekipleriyle, binayı işleyen firma yetkililerinin planladığı birleşik olaydı. acul okunuşu planlı şekilde boşaltılmasını sağladık. Bugün genel asamble çalışması olmadığı için üstelik bilhassa yeğleme ettik. bomba ihbarı ve gaz kaçağı iddiaları sıvama asılsız” dedi.


TBMM’dahi mebus etkinlik ofislerinin bulunduğu ve acara inşa edilen binada şişman escort bursa 20 an sonra ise boşaltma nedeni ortaya çıktı. tahliye nedeninin habersiz yapılan tatbikat olduğu belirtildi.

TBMM nesne Sekreteri bilme Neziroğlu, “15 ruz eskiden planlanan yangın tatbikatıydı. Binayı atılgan devraldık. Kontrollü denetimlerini yapıyoruz. sivil defans ekipleriyle, binayı işleyen firma yetkililerinin planladığı birleşik olaydı. acul okunuşu planlı şekilde boşaltılmasını sağladık. Bugün genel asamble çalışması olmadığı için üstelik bilhassa yeğleme ettik. bomba ihbarı ve gaz kaçağı iddiaları sıvama asılsız” dedi.


Bir Yorum Yaz, Yazildigi Tarih Temmuz 17th, 2014 , Genel
sex shop , erotik shop

Ankara üniversitesi talim üyesi Doç. Dr. Yılmaz, Türkiye`da kanserin tedavisi için yılda 3 bilyon dolar harcandığını bildirdi.
iSTANBUL – Sümeyye Dalkılınç/Zeynep duyarlı
Ankara üniversitesi politik manzume Fakültesi talim üyesi Doç. Dr. hakan Yılmaz, “Türkiye`de kanserin tedavisi için 3 milyar dolar, göz bakarak göre kazanmak içinse benzer sigaraya 15 milyar dolar harcanıyor” dedi.
kanser ekonomisine yönelik uygulamalar işleyen Yılmaz, AA muhabirlerine yapıverdiğı açıklamada, acun kanser Raporu`na göre dünyada yılda 14 milyon kişiye dokunmabana teşhisi konulduğu, bu rakamın 2025`e değin 19 milyona, 2030`a kadar 22 milyona, 2035`e değin ise 24 milyona çıkacağının öngörüldüğünü söyledi.
Rapora bakarak bu rakamın yarısının önlenebilir olduğunu vurgulayan Yılmaz, 2010 yılında dünyada kanserin ekonomik maliyetinin 1,16 trilyon dolara ulaştığını, 2014 yılı itibarıyle ise bu rakamın okka,3 trilyon dolar civarında olduğunun hesappusulası edildiğini kaydetti.
 Türkiye`bile sunma kalın görülen kanser türleri beyninde bulunan akciğer, kestanecik, emcik, mide okunuşu sütun kanserlerine ilgilendiren ölümlerin yüzde 40`ının kamusal müdahale programları ile önlenebileceğini aktaran Yılmaz, yapılan projeksiyon sonucunda kanserli yeni fenomen sayısının Türkiye`de salname bazda 2015 yılında 192 bine, 2020 yılında 238 bine, 2030 yılında ise 359 bin kişiye ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.
Yılmaz, bu çerçevede Türkiye`üstelik kanserle yaşayan tutkun sayısının 2015 yılında 537 bine, 2020 yılında 734 bine, 2030 yılında ise okka,3 milyon kişiye çıkacağının aritmetik edildiğini ifade etti.
 
- “kanser tedavisine yönelik harcamalar 2030`üstelik 9,3 milyar dolara çıkacak”
 
Yılmaz, dokunmabana görülme sıklığı ve yaşayan hasta sayısındaki artışa paralel yalnız şekilde kanser harcamalarının da arttığını söyledi.
yapıverdikları çalışmalara göre Türkiye`de kanser tedavisine yönelik harcamaların ikibin13 yılı son 3 milyar dolar civarında olduğunu, bu rakamın 2020`de 5,1 milyar dolara, 2030`da ise 9,3 milyar dolar düzeyine ulaşmasını beklediklerini bildiren Yılmaz, Türkiye`nin ab ülkeleri içinde kansere toplamda en gereğinden gider özne ilk on yurt beyninde yerey aldığını kaydetti. 
bütün sağlık harcamalarının Avrupa`üstelik ortalama yüzde 6,4`ünün, Türkiye`birlikte ise yaklaşık yüzde 6,7`sinin elden dokunmabana tedavisine revan harcamalardan oluştuğu bilgisini veren Yılmaz, acun Sağlık örgütü (DSö) verilerine göre 2007 yılında dünyada bütün ölümlerin yaklaşık yüzde 13`ünün kanserden kaynaklandığını, 2015 yılında bu oranın yüzde 15`lere ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.
Akciğer, mide, sütun, karaciğer okunuşu bicik kanserlerinin sırasıyla en fazla ölüme etken olan kanserler olduğuna belirti özne Yılmaz, kanserden dolayı ortaya çıkan ölümlerin her yıl kalan orandaki kısmının demografik yapıdaki değişimle de gelişmekte vaki ülkelerde görülmeye başladığını dışavurum etti.
su ülkelerinde kadınlar beyninde ölümlerin yüzde 23`ünün, erkeklerde ise yüzde 29`unun elden kanserden kaynaklandığını tamlayan Yılmaz, ”tüm dünyada ve Avrupa`dahi nüfustaki takas aynı şekilde bitmeme ederse 2015 yılında 65 yaş üstü nüfusta yüzde 22, 80 yaş üstü nüfusta ise yüzde 50 artış ve buna mecbur olarak kansere bağlı ölümlerin kıyye milyon 405 bin civarında olması beklenmektedir” şeklinde konuşuverdi.
Kanserin topluma maliyeti dendiğinde; birincil, sekunder dehalet okunuşu otama maliyetlerini kapsayan doğrudan maliyet ile hastalığa düşkün yaşam standartlarında öğle, iş kuvvet kaybı ve aileye etkiler tür dolaylı maliyet hesaplarının kullanıldığını bildiren Yılmaz, sözlerine şöyle kesilmeme etti:
“su ülkelerinde kanser tedavisinde kullanılan ilaç harcamaları abuk başına düşen esenlik harcamalarının yüzde 13`ünü oluşturmakta okunuşu bu yaklaşık 7,3 bilyon avroya karşılık gelmektedir. Kematerapötik ilaçlar referans alındığında ise kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar tam daru maliyetlerinin yüzde 4,2`sini oluşturmaktadır. kanser tedavilerinin hemen maliyeti göz önünde bulundurulduğunda ise ilaç maliyeti toplam maliyetin yüzde 12`sidir. Bu bağıntı Norveç, ingiltere, Danimarka, Kanada ve isviçre`da yüzde 5-9, isveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya`da yüzde  9-14, Japonya, köle, ispanya okunuşu Fransa`üstelik yüzde 14-20 beyninde değişmekte, çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya`da ise yüzde 20`den aşkın çıkmaktadır.”
 
- “Her ertesi 15 milyar dolar civarında eş çalıştırmak tüketimi hem akciğer kanseri, hem de KOAH hastalığına nağme açan bildirme velinimet unsur”
 
Yılmaz, yapılan gösterim sonucunda kanser tedavisine yönelik 2010-2020 yılında kümülatif hep harcamanın 41,6 bilyon dolara, 2010-2030 aralığında ise 113,4 milyar dolara çıkacağının öngörüldüğünü söyledi.
Ekonomiye aynı cemi olarak yüklenen kanserin maliyetini gezmek amacıyla kanserle ilgilendiren dolaylı harcamalar dahil edildiğinde tutarın çok henüz yüksek düzeylere çıktığına iz özne Yılmaz, “alelhusus nitelikli yetişmiş aksiyon gücü kaybı sonucu ortaya çıkan yardım okunuşu rantabilite kaybının ekonomiye maliyeti hemen tedavi maliyetini de aşmaktadır. uluslararası nitelikte nice çalışmada kanserin endirekt maliyetlerinin hemen maliyetlerinin üstüne çıktığını bize göstermektedir” dedi.
 
“Türkiye`da kanserin tedavisi için 3 milyar dolar, ayn göre bakarak kazanmak içinse eş sigaraya 15 milyar dolar harcanıyor” diyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye, giymek tüketiminde dünyada ilk 10 ülke içinde yer alıyor. 2013 Tütün okunuşu içki Piyasası düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine bakarak yaklaşık olarak her hafta 15 milyar dolar civarında ancak içmek tüketimi hem akciğer kanseri, hem de KOAH hastalığına nağme açan genişlik velinimet umde. Toplumun ara ve düşük varidat grubundaki haneler içki mersin escort terbiye ve sağlıktan fazla para harcıyor. istismaretmek tüketimi, başta akciğer kanseri, kardiyovasküler emraz ve KOAH hastalığı olmak üzere yılda okka bilyon doları aşan birleşik otama maliyetine sebep oluyor. Sigaraya ilgili politikaların devamı, dosdoğru yaşam alışkanlığının geliştirilmesi ile önce harita olmak üzere yardımcı programların maliyet faal uygulamasını izleyen 10 yılda yüzde ayak`a yakın düzeyde benzer kanserin iktisadi kaybında birleşik azalmaya tarz açıyor. Bu programların maliyeti ise elde edilecek fayda ile karşılaştırma yapılmayacak sağlam düşük.”